Sera Isıtma Sistemleri
Sera Isıtma Sistemleri

Jeotermal Sera Isıtma

Jeotermal Seracılık

Seracılığın geçmişi ülkemizde eskilere dayanmasına rağmen , jeotermal sera   sektörü hak ettiği ilgiyi görmemiş ancak son yıllarda önemli gelişmelere sahne  olmuştur. Jeotermal kaynakların elektrik üretimi , şehir ısıtma vb alanlarda  kullanıldıktan sonra son aşamada sera ısıtma sektöründe de kullanılmaya  başlanması ile enerjinin neredeyse tamamından fayda sağlanmaktadır. Gelişmiş  ülkelerde görülen destek ve kredilerin ülkemizde de verilmeye başlanması ile sektör  yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Halen ülkemizin jeotermal kaynaklarının  bulunduğu bölgelerde ,seracılık sektörü gelişmesine ve büyümesine devam  etmektedir.

Kozanlar ve Jeotermal Sera

Kozanlar Sera Isıtma sistemleri son yıllarda yaşanan  bu gelişmeleri yakından takip etmekte olup ,jeotermal kaynaklardan sera ısıtma konusunda yatırımcılara  çözümler sunmaktadır. Kozanlar Sera Isıtma Sistemleri , Kozanlar Jeotermalden  elde ettiği  bilgi birikimi ve tecrübelerini  sera ısıtma sektöründe kullanarak maliyet  ve verimlilik konusunda yatırımcılara en uygun çözümleri sunmaktadır. Kozanlar Sera Isıtma ,  öncelikle jeotermal kaynakların kuyu testlerini , kaynak  suyun karakteristik özelliklerini etüd ederek kullanılacak malzeme ve ekipmanlar  konusunda yatırımcılara ön bilgi vermektedir.Bu safha ileride oluşabilecek ek  maliyetlerin önlenmesi ve verimliliğin artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu bilgiler doğrultusnda işin projelendirmesi tamamlanarak  saha çalışmasına  geçilmektedir. 3 boyutlu çizim ve similasyonlarla sistem kontrolü yapılarak  işletmeye açılmaktadır. Elektronik ortamda kontrol edilebilen sistem uzaktan  müdahalelerlede kontrol altına alınıp risk unsuru en aza indirilmektedir. Kozanlar Sera Isıtma Sistemleri yirmi yıllık jeotermal tecrübesi ile yatırımcılara  doğru malzeme seçimi , uygun maliyet ve yüksek verimlilik ilkesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

ISO 9001

Kozanlar Jeotermal Sera Isıtma Sistemleri  SERKONDER  Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve  İhracatçıları Derneği Kurucu Üyesidir 
Kozanlar Sera Isıtma Sistemleri bir Kozanlar Grup Kuruluşudur Ana Sayfa Kurumsal Sera Isıtma Hizmetlerimiz Referanslar Haberler İletişim Katalog-Catalog-каталог Ana Sayfa